Historie

Het bedrijf is in 1937 opgericht door Marinus Leusink. De veehandel verliep zeer voorspoedig, tot de oorlog uitbrak. Koeien en varkens moesten aan de Duitsers worden geleverd, dus dit was een moeilijke tijd. Het transport gebeurde door expediteuren (transporteurs) of doormiddel van paard en wagen. In die tijd werd er alleen gehandeld.


In de jaren 50 nam boerenzoon Gerard Leusink het over. Het bedrijf ontwikkelde zich snel. In 15 jaar tijd zijn er diverse personeelsleden in dienst genomen en vrachtwagens gekocht.


Sinds 1995 is het bedrijf in handen van zoon Marcel Leusink, samen met zijn vrouw Lidwien.


Vee- en varkenshandel

Firma M.J. Leusink handelt in vee en varkens. Ze vervoeren de dieren van boerderij tot boerderij, of van de boerderij naar de slachterij. Hiervoor hebben we een aantal eigen vrachtwagens. Ook de administratie en facturering wordt door onszelf verzorgd, waardoor het contact met de klanten heel nauw betrokken blijft.


We zijn gespecialiseerd op het gebied van aankoop en afzet van verschillende soorten vee. Zo ontvangen wij 2 keer per week nuchtere kalveren die daarna direct naar een erkende verzamelplaats gaan. Ook ontvangen wij wekelijks slachtvee.